วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553

King Rama 5

เนื่องในวันปิยะมหาราช มหาราชของปวงชนชาวไทยทุกคน

            Thai Arts

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง แบบย่อ

"พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง
พุทโธ นะโม พุทธายะ"
หรือแบบเต็ม "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อิติปิโส วิเสเส อิอิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโส อิอิโสตัง พุทธะปิติอิ
พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง
พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น